Kompetencer og uddannelser

Erfaring og uddannelse(r)

Uddannelse og erfaring

Et kort overblik:

 • Udvikling af koncepter omkring klimasikringsløsninger og tekniske elementer til regnvandshåndtering. For BonnerupConsult/HydroSystems i Middelfart.
 • Projektering, udbud og tilsyn af LAR-anlæg i Middelfart og Nr.Åby, med planteplaner, borgerinddragelse, terræn og plejeplaner. For BonnerupConsult/HydroSystems i Middelfart.
 • Landskabsplanlægger og udvikler på Tankefuld, ny grøn bydel, Lokalplan og den grønne projektering af udstykningen: terræn, planter og regnvandshåndtering. For Svendborg Kommmune på Fyn.
 • Aktivitets- og motionspark, Kongerslev – Forprojekt udarbejdet i samspil med borgerforening, lokale aktører og idrætsorganisationer. For Landskabskonsulenterne i Aalborg.
 • Konsulent opgaver for Aktivitetsområder og Legepladser med motion for børn og voksne. Vedels Haver.
 • Skitsering, projektering, beboerinddragelse og tilsyn på renovering af boligområder: Vollsmose i Odense og Hånbæk i Frederikshavn. For GBL i Kolding.
 • Udvikling af inventar, pavillioner, mindre bygninger og bellysningselementer. For GBL i Kolding.
 • Koordinering af kunstprojekter med Alfio Bonano omkring den nye bydel ”Tankefuld”. For Svendborg Kommune på Fyn.
 • Mindre have og parkanlæg for private, med afklaring af kundernes ønsker og muligheder for udvikling af deres haver og parker. Erfaring som entreprenør og anlægsgartner. Vedels Haver.
 • Skitsering, projektering, beskrivelser og udbud af anlægs- og indretningsopgaver i størrelse fra mindre stuer til 12 Ha parker med orangerier og udekøkkener. For Helle Valsted, landskabsarkitekt maa i Kolding.
 • Udvikling af hegn, pavillioner, udekøkkener og andet inventar. Planter, LAR, drift og fremtidssikring. For Helle Valsted, landskabsarkitekt maa i Kolding.
 • Ny lystbådehavn i Staun, Limfjorden – Oplæg og forprojekt. For Landskabskonsulenterne i Aalborg.
 • Vej- og parkdrift, projektering, udbud og tilsyn af vejanlæg samt ”Grøn Plan – 2014” og ”Cykelruteplan 2014”. For Svendborg Kommune på Fyn.

Drømme og ambitioner

Jeg drømmer om byer og lokalsamfund med et rigt liv af aktive borgere, der ikke blot konsumere kultur, men også skaber kultur i kommunens og lokalsamfundets smeltedigel, dannet af alle os forskellige mennesker.
Desuden er jeg selvføgelig, som landskabsarkitekt, bidt af at skabe frodighed, farver, oplevelser, samhørighed, bæredygtighed og udvikling af vores liv som mennesker på jorden.
Der er selvfølgeligt jura, lovgivning, planlægningserfaring, kendskab til infrastrukturen, samt den, i vore dage, meget omfattende naturbevisthed, at tage stilling til i hvert enkelt opgave, store såvel som små.
De sidste år år har jeg primært arbejdet med den spændende disciplin, jeg kalder der det ”mørke landskab”, landskabet under vores fødder med infrastruktur, rødder, vandstrømme og vores ønsker om plads til det hele uden at kunne se det: ”det ikke synlige”.

Jakob Vedel

Arkitekt MDL cand.arch. ; vinavler ; katteejer ; håndværker ; …….. !