Manden og Arkitekten, erfaring og CV

ANSÆTTELSER
2018 Eget rådgivningsbureau, Vedels Haver, Harndrup
2017 Mattle Natur ApS, Vejen.
2014-2017 Bonnerup Consult / HydroSystems, Middelfart.
2011-2014 Miljø og Teknik, Svendborg Kommune.
2010 Plan og Kultur, Svendborg Kommune.
2009-2010 Vingårdsarbejder, ”Skærsøgaard”, Svend Moesgaard, Kolding.
2008 Landskabskonsulenterne, Aalborg.
2004-2008 GBL, Gruppen for By og Landskabsplanlægning, Kolding.
2002-2003 Underviser i gartneri og belægning, AMU-Center Nord Sjælland.
1996-2002 Helle Valsted, landskabsarkitekt MAA, Kolding.
1995-1996 Kursusleder og underviser i Byøkologi i ”Miljøbutikken”, Odense.
1994-1995 Dansk Røde Kors, projektmedarbejder i dansk byggeskik og byggeteknik.
1993-2009 Egen tegnestue, Vedels Haver.
1993-1994 Pædagomedhjælper på den integrede Gårdbørnehave i Brylle.
1990-1992 HSB, et stort almennyttigt boligselsskab i Stockholm/Sverige.
1989 Svend Kierkegaard, Landskabsarkitekt MAA/MDL, Hellerup.

EGNE ARBEJDER
2018 Rådgivning mht til regnvandshåndtering i Silkeborg og Kolding.
2018 Renovering af udendørsarealer, Dagcenteret i Brenderup.
2018Rådgivning, skitser og projektering af privathaver og skulpturhække.
2014 Egense Forsamlingshus, Svendborg: nye grønne omgivelser med regnvands-grøfter og damme, aktiviteter, køkkenhave, ny p-plads, udestue og madpakkehus som led i den helt store renovering/ombygning. Projektering, udbud og tilsyn.
2009-2014 Oplæg til lege- og aktivitetspladser i Asperup, Erlandsdal (Sverige)
og Ryslinge. Samarbejdspartnere er Elverdal A/S og Kompan A/S.
2009-2018 Små opgaver i lokalområdet med rådgivning og tegning til brug for
fondsmidler.
2000-2001 Projektering af nyt vikingeskib for The Seminole Tribe of Florida og Jels
Vikingespil i Minnesota.
1997-1998 Belægningsarbejde, Føvling Kirke, Holsted.
1996-1999 Park og landskabsforhold, Estrup Hovedgaard, Malt
1993-2004 Privathaver, oplæg, projekter og tilsyn, sydlige Danmark.

PROJEKTER UNDER ANSÆTTELSER
2017- Mattle Natur ApS, Vejen: • Kreative regnvandsløsninger, der sætter træer i fokus.
2014-2017 Bonnerup Consult / HydroSystems, Middelfart: • Klimavej projekt i Frederiksberg Kommune med træer, der vandes kapillært af opsamlet vejvand, projektering, udbud og tilsyn. • Afvandingsplan, Middelfart Marina med inddragelse af oplandets overløbsbygværker. • Projektering, udbud, tilsyn på renoveringer af vandløb i Fredericia og renoveringer af udløb og vandløb i Assens Kommune, afkobling af
regnvand på ældrecenter i Middelfart og i Bøgeparken, Nr. Åby. • Udvikling af funktion og design for LAR-regulator, samt udvikling af en Faunapassabel regulator til brug i landskabet.
2010-2014 Svendborg Kommune, både i Plan og Vej og Park: • Lokalplan og udmøntningen af visioner i byprojektet ”Tankefuld”, Svendborg. • ”Grøn projektering” af Tankefuld herunder kommunikations- og udstillingsmaterialer til Tankefuld plus deltagelse og materiale til messer. • Projekter for vandløbsrenoveringer, GPS/GIS-registreringer af vej- og afvandningselementer i Svendborg kommune, borgerservicering.
2008 Landskabskonsulenterne, Aalborg: • Ny lystbådehavn i Staun, Limfjorden – Oplæg og forprojekt. • Ny aktivitets- og motionspark, Kongerslev – Forprojekt udarbejdet i
samspil med borgerforening, lokale aktører og idrætsorganisationer. • Renovering af boligområde, Hjørring – projektering.
2004-2008 GBL Gruppen for By og Landskabsplanlægning, Kolding: • Renovering af Boligforeningen ”Hånbæk”, Frederikshavn samt boligområdet ”Skovparken”, Kolding, borgerinddragelse, projektring og tilsyn. Tilsynsopgaver med tegnestuens projekter i Ege- og Birkeparken i Vollsmose. • Udvikling og projektering af park inventar og pavillioner til redskaber og cykler i nært samarbejde med de udførende fabrikanter.
2002-2003 AMU Hillerød: • Undervisning i anlægsgartneruddannelsen, Basis, tek1-4. Det grå arbejde, projektering og plantning samt nivellering, afsætning og plantning.
1998-2003 Helle Valsted, arkitekt MAA, Kolding: Park og landskabsforhold, private haver og parker, Administrationsparker, Stejlbjerganlægget i Kolding og mange flere. Projektering og udbud. Udvikling og projektering af udendørskøkkener, pavillioner og orangerier.