Drømme og ambitioner

Desuden er jeg selvføgelig, som landskabsarkitekt, bidt af at skabe frodighed, farver, oplevelser, samhørighed, bæredygtighed og udvikling af vores liv som mennesker på jorden.
Der er selvfølgeligt jura, lovgivning, planlægningserfaring, kendskab til infrastrukturen, samt den, i vore dage, meget omfattende naturbevisthed, at tage stilling til i hvert enkelt opgave, store såvel som små.
De sidste år år har jeg primært arbejdet med den spændende disciplin, jeg kalder der det ”mørke landskab”, landskabet under vores fødder med infrastruktur, rødder, vandstrømme og vores ønsker om plads til det hele uden at kunne se det: ”det ikke synlige”.