Erfaring og uddannelse(r)

Uddannelse og erfaring

Et kort overblik:

 • Udvikling af koncepter omkring klimasikringsløsninger og tekniske elementer til regnvandshåndtering. For BonnerupConsult/HydroSystems i Middelfart.
 • Projektering, udbud og tilsyn af LAR-anlæg i Middelfart og Nr.Åby, med planteplaner, borgerinddragelse, terræn og plejeplaner. For BonnerupConsult/HydroSystems i Middelfart.
 • Landskabsplanlægger og udvikler på Tankefuld, ny grøn bydel, Lokalplan og den grønne projektering af udstykningen: terræn, planter og regnvandshåndtering. For Svendborg Kommmune på Fyn.
 • Aktivitets- og motionspark, Kongerslev – Forprojekt udarbejdet i samspil med borgerforening, lokale aktører og idrætsorganisationer. For Landskabskonsulenterne i Aalborg.
 • Konsulent opgaver for Aktivitetsområder og Legepladser med motion for børn og voksne. Vedels Haver.
 • Skitsering, projektering, beboerinddragelse og tilsyn på renovering af boligområder: Vollsmose i Odense og Hånbæk i Frederikshavn. For GBL i Kolding.
 • Udvikling af inventar, pavillioner, mindre bygninger og bellysningselementer. For GBL i Kolding.
 • Koordinering af kunstprojekter med Alfio Bonano omkring den nye bydel ”Tankefuld”. For Svendborg Kommune på Fyn.
 • Mindre have og parkanlæg for private, med afklaring af kundernes ønsker og muligheder for udvikling af deres haver og parker. Erfaring som entreprenør og anlægsgartner. Vedels Haver.
 • Skitsering, projektering, beskrivelser og udbud af anlægs- og indretningsopgaver i størrelse fra mindre stuer til 12 Ha parker med orangerier og udekøkkener. For Helle Valsted, landskabsarkitekt maa i Kolding.
 • Udvikling af hegn, pavillioner, udekøkkener og andet inventar. Planter, LAR, drift og fremtidssikring. For Helle Valsted, landskabsarkitekt maa i Kolding.
 • Ny lystbådehavn i Staun, Limfjorden – Oplæg og forprojekt. For Landskabskonsulenterne i Aalborg.
 • Vej- og parkdrift, projektering, udbud og tilsyn af vejanlæg samt ”Grøn Plan – 2014” og ”Cykelruteplan 2014”. For Svendborg Kommune på Fyn.