Kompetencer og uddannelser

Landskabs- og Klimaarkitekt mdl cand. arch.
Jakob Vedel
Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup
tlf 25 78 62 33 og 76 60 02 02
mail: post(at)Vedelshaver.dk

KOMPETENCER

Planlægning, lokalplaner og klimaplaner.
Planteanvendelse og biotopbearbejdning.
Menneske og organisationskendskab.
Projekt- og procesledelse samt tilsyn.
Politisk tæft med Myndigheder, Bygherrer, Entreprenører og Rådgiverer.
Terræn- og hydrauliske analyser.
MapInfo og QGis , AutoCad, Illustrator, Photoshop, Indesign, SketchUp.
Frihåndstegning, ”Kniv og gaffel”.
Excell, Word etc 🙂

UDDANNELSE & KURSER

2017  Vejregler og samordning med vandsektorloven, Vejdirektoratet.
2014-2017 Vand i Byer, Rørcenter dage. Vandet fra Landet. Workshops og stormøder.
2013 PRINCE2® practitioner, certificeret april 2013.
2011 Teamudviklings- og kompetenceafklaringer, Anlæg og Ejendom,
Svendborg Kommune.
2009 “Byplanfaglig praksis”, Aalborg Universitet på Arkitektskolen i Århus, Lektor Ulrik Løssing arkitekt MAA.
2008 Arkitekten som Procesleder, AA, Århus/København.
2004 Organisation, AkademiMerkonom, Tietgensskolen, Odense.
2001 Bygningsrenovering, Raadvad kursus, Rådvadcenteret.
1993 Miljøvidenskab og Miljøteknologi, KVL, København.
1992 Byggestyring, BTH, Horsens.
1991 Lokal Anvendelse af Regnvand, Movium, Alnarp, Sverige.
1982-89 Cand. arch. inden for bybygning og byplanlægning, design og landskabsplanlægning. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole med projektet: “Økologisk Bypark ved Amtssygehuset i Herlev”.
1980-81 Axel Olsens planteskole, Kolding. Planteskoledrift, formering, plantekendskab og glæden ved planter.